Składka członkowska wynosi 14 zł za miesiąc, czyli za cały rok (12 miesięcy wrzesień-sierpień) wynosi 168 zł.

Od marca 2023 r. wysokość składki wynosi 20 zł za miesiąc.


Dane konta naszej drużyny
adresat: VI Beskidzka Drużyna Harcerek Rzeka
nr konta: 94 1020 1026 0000 1102 0465 6742
tytuł przelewu: „składka członkowska za okres …… – imię i nazwisko”