Termin obozu:
10-27 lipca 2023
Miejsce obozu:
Wieś Prądzonka, kod pocztowy 77-143 (610 km od Bielska) Województwo kujawsko-pomorskie, powiat bytowskim, gmina Studzienice
Drużyny biorące udział, dane drużynowych:
III BDH-ek ,,Dziewięćsił”
pwd. Maria Stojek wędr. tel. 694 176 607,
VI BDH-ek ,,Rzeka”
pwd. Anastazja Płonka wędr. tel. 690 096 552
V BDH-ek “Bukowina” im. Emilii Wojtyły
pwd. Teresa Holerek wędr. tel.883 604 312
4 BDH im. Cichociemnych
pwd. Piotr Pietras HO tel. 728 450 007
1 BDH “Szara” im. Aleksego Dawidowskiego
phm. Paweł Kanik HR tel. 600 183 221
Komendant obozu:
phm. Jerzy Gliwicki HR
Koszt obozu:
Terminy wpłat składek:
Całkowity koszt obozu:1350 zł
I rata – 400 zł do 25.05.2023 (zaliczka bezzwrotna) II rata – 500 zł do 12.06.2023
III rata – 450 zł do 05.07.2023
Numer konta, tytuł przelewu:
62 1020 1026 0000 1902 0572 9746
“Składka programowa na obóz VI BDHek RZEKA – Imię i Nazwisko”
adresat przelewu: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski
Termin oddawania kart: 27.05.2023 Karty można przekazać zastępowym na zbiórkach lub wrzucić do skrzynki pocztowej domu drużynowej- ul.Kadłubka 59, Bielsko-Biała. Karty prosimy przekazywać zamknięte w kopercie, ze względu na dane wrażliwe.

Zgłoszenia na obóz:
28.05.2023
Oddanie kompletnie wypełnionej karty ORAZ wpłacenie
I raty składki programowej do 25.05.2023 jest warunkiem koniecznym do wpisaniem na listę uczestników obozu. Osoby, które nie wywiążą się w terminie z tych dwóch obowiązków nie będą mogły zostać zgłoszone na wyjazd.
Informacje nt. transportu:
Dojazd: Bielsko-Biała – Tczew; bezpośredni pociąg, następnie Poznań – wieś Prądzonka (miejsce obozowe); jedziemy autokarem Powrót: wpierw autokar do Tczewa; następnie Poznań – Bielsko-Biała bezpośredni pociąg